LogoVenstre
menu

Produkter

Jeg tilbyder faglig assistance og kvalificeret sparring, når du står over for ny eller reetablering af et haveanlæg.


Det er meget individuelt hvor meget hjælp den enkelte kunde har brug for. Herunder er en grov opdeling af de ”vare” jeg udbyder.

Haveplanen, faglig assistance og kvalificeret sparring

 • Rådgivningsbesøg
  For dem der bare har brug for mundtlig råd og vejledning, kan et engangsbesøg i haven være en mulighed.
 • Oplæg til haveplan
  For dem der har behov for inspiration til hvordan en fremtidig løsning kan tage sig ud. Det kan bringe nogen videre på egen hånd eller tjene som udgangspunkt for udarbejdelse af den endelige haveplan.
 • Haveplan                                                                                            
  Den helstøbte løsning, der med udgangspunkt i oplægget er færdigudviklet i samarbejde med kunden og kan tjene som arb.tegning for egen eller anlægsgartnerens praktiske realisering. Se også: Arbejdsgang i et haveplanlægningsforløb.
 • Tilsyn
  Udføres efter ønske i anlægsperioden, for at sikre at tanker og ideer bag haveplanen også opnås i den færdige løsning.
logo01
logobund
Arbejdsgangen i et haveplanlægningsforløb
gennemtaenkteLoesninger

Havearkitekt :: Michael Møller :: Tlf. 55 45 66 61 :: Mobil. 51 22 89 80 :: mm@haveplanen.dk