LogoVenstre
menu

Arbejdsgang

At udarbejde en haveplan er ikke noget jeg gør egenhændigt!

Jeres egne ideer og ønsker, samt tid og lyst til havearbejde, vægter tungt i overvejelserne.

Kan vi imidlertid få kombineret dette med min faglige indgangs­vinkel, ideer og kreativitet, bør der være grundlag for en helstøbt løsn­ing der rækker langt ind i fremtiden.
 ArbejdsgangenMai2008.jpg 

Her er mit bud på arbejdsgangen i forløbet:

Opstartsmøde

Et opstartsmøde, hvor vi får hilst på hinanden, set på have/udeareal, dets omfang og muligheder og om muligt anslået prisniveau og tidshorisont for opgavens gennemførelse.

Målfast skitse

Der skal tilvejebringes eller udarbejdes en målfast skitse over grunden, dens bygninger, faste belægninger, bevaringsværdige træer og buske m.v.

Brainstorm

Jeg skal som nævnt ”fodres” med så mange oplysninger som muligt omkring egne ønsker til plante og materialevalg, ideer, praktiske hensynstagen m.v.  

Ide´oplæg

Jeg udarbejder et oplæg og vi mødes igen og gennemgår det sammen, hvorefter i beholder det til nærmere gennemsyn og vurdering. 
 

Færdiggørelse

Eventuelle ønsker til ændringer tilrettes i haveplan og plantelister.  

logo01
logobund
Arbejdsgangen i et haveplanlægningsforløb
gennemtaenkteLoesninger

Havearkitekt :: Michael Møller :: Tlf. 55 45 66 61 :: Mobil. 51 22 89 80 :: mm@haveplanen.dk