LogoVenstre
menu

Priser og betingelser

  • Mit timehonorar er kr. 540,- + moms.
  • Der beregnes ingen yderligere tillæg, kilometerpenge m.v. 
  • Der gives kun undtagelsesvis fast pris på en opgave, men der vil typisk kunne laves en fornuftig vurdering af det forventede tidsforbrug i forbindelse med et opstartsmøde. 
  • Man kan som kunde i en hvilken som helst fase af forløbet vælge at bringe samarbejdet til ophør.
  • Eksempelvis efter et opstartsmøde/rådgivningsbesøg, hvis man da føler sig rustet til at komme videre selv.
  • Der afregnes da blot efter forbrugt tid.
logo01
logobund
Arbejdsgangen i et haveplanlægningsforløb
gennemtaenkteLoesninger

Havearkitekt :: Michael Møller :: Tlf. 55 45 66 61 :: Mobil. 51 22 89 80 :: mm@haveplanen.dk