LogoVenstre
menu

Din forberedelse

Det er frit for hvordan og hvor meget man ønsker at engagere sig i udarbejdelsen af haveplanen.


Her er nogle bud på hvad der kan virke befordrene for forløbet.

Haveplanen, samle de personer der senere skal drage nytte af haveanlægget

  • Prøv så vidt muligt at samle de personer der senere skal drage nytte af haveanlægget, til vores første møde.
    Få inden mødet overblik over hvad hver især har gjort sig af ideer og forventninger til de nye omgivelser og noter det ned.
  • Tilvejebring om muligt en målfast skitse over området, eller lav selv en sådan, hvis man har mod på det.
  • Indplacer gerne bygninger, belægninger, store buske og træer m.v. på skitsen.
  • Indtegn evt. egne ideer og forslag.
  • Lav gerne en liste med planter og materialevalg i ønsker skal indgå i den nye løsning.
logo01
logobund
Arbejdsgangen i et haveplanlægningsforløb
gennemtaenkteLoesninger

Havearkitekt :: Michael Møller :: Tlf. 55 45 66 61 :: Mobil. 51 22 89 80 :: mm@haveplanen.dk