LogoVenstre
Til forsiden af haveplanen.dk
Gennemtænkte løsninger med kreativitet og idé

TILSYN

ARKITEKTONISK TILSYN
Sikre at haveplanens tanke, udtryksform og ide kan genfindes i den realiserede anlægsløsning.
 
ANLÆGSMÆSSIGT TILSYN
Tilser at de aftalte kvalitetskrav til materialer samt anlægsteknisk udførelse lever op til angivelserne i udbudsmaterialet.
 
AFLEVERING
Gennemgang, opgørelse af fejl og mangler samt endelig godkendelse af anlægs projekter på de i udbudsmaterialet aftalte konditioner og terminer.
 
PLEJEPLANER
For at sikre at haveanlægget i årene efter etablering udvikler den planlagte funktionalitet, udtryksform og kvalitet kan der udarbejdes plejeplaner for anlæggets pasning og videreudvikling samt aftales årligt tilsyn.
Haveplanen - Service - Tilsyn

Havearkitekt :: Michael Møller :: Tlf. 51 22 89 80 :: mm@haveplanen.dk